Tula

Grigory Kolmykov, tel. +7 (961) 199-88-88 chernozem@lstrus.ru

Case studies:
METRO Trading Center
Address:
Kaluzhskoye highway, Prudnoye village, 104
Photo:
  • 1
  • 2
StroyDepo Shopping Center
Address:
105 Kaluga highway, Prudnoe
Photo:
  • 1
CB Reinessance Credit LLC
Address:
1 Mendeleyevskaya str.
Photo:
  • 1
  • 2
LINIYA Hypermarket
Address:
Bld.1 Osinovaya Gora village, the Tula region
Photo:
  • 1
  • 2

Язык / Language