Orenburg

Valery Sopikov +7 (927) 718-01-64 volga@lstrus.ru

Case studies:
Shop Detsky Mir
Address:

71 Salmyshevskaya str., Orenburg
1 Sharlyk highway, Orenburg
Photo:
  • 1
  • 2
METRO Trading Center
Address:
155 Pobedy avenue
Photo:
  • 1
Retail chain of MediaMarkt LLC
Address:
4 Novaya str.
Photo:
  • 1
Karusel Hypermarket
Address:
4 Novaya str.
Photo:
  • 1
O’stin store
Address:
4 Novaya str.
Photo:
  • 1
  • 2
CB Reinessance Credit LLC
Address:
2 Chkalova str.
Photo:
  • 1

Язык / Language